Hawarden Photographic Society

Cymdeithas Ffotograffig Penarlâg


Home Meet At Programme Club History Gallery Competitions What's On/News Membership Contacts

E-mail the Webmaster with questions or comments about this Web Site.

E-bostiwch y Gwefeistr os oes gennych gwestiynau neu sylwadau am y Wefan hon.

Croeso i

Gymdeithas Ffotograffig Penarlâg


Bydd Cymdeithas Ffotograffig Penarlâg yn cyfarfod yn Sefydliad Penarlâg ar nos Iau am 7.30pm.


CROESO I AELODAU NEWYDD! Beth bynnag yw eich gallu, o ddechreuwr llwyr i arbenigwr. Rydyn ni’n griw cymdeithasol iawn, yr un mor hapus i gymharu lluniau o’ch gwyliau ag i drafod technegau i ennill cystadlaethau!


Byddwn yn cynnal cystadlaethau ffotograffig mewnol ac allanol mewn fformatau print a delwedd dafluniedig, ac yn trefnu ymweliadau â lleoedd o ddiddordeb lleol.


Byddwn yn cynnal nosweithiau ymarferol ac yn gwahodd darlithwyr i siarad ar bynciau’n ymwneud â ffotograffiaeth. I gysylltu â’r clwb, ewch i’n tudalen Cysylltiadau

Welcome to

Hawarden Photographic Society


Hawarden Photographic Society meets at the Hawarden Institute on Thursday nights commencing at 7.30pm.


NEW MEMBERS WELCOME!  Whatever your ability, from absolute beginner to expert. We're a social bunch, equally happy to compare our holiday snaps or discuss competition winning techniques!


We hold internal and external photographic competitions in print and projected image formats with neighbouring clubs, and arrange visits to places of local interest.


We hold practical evenings as well as inviting outside lecturers to speak on photographic related subjects. To get in touch with the club, please go to our Contacts page.

Hawlfraint


Y ffotograffwyr a gydnabyddir biau’r hawlfraint i’r holl ffotograffau ar y wefan hon.

Ni chaniateir copïo’r delweddau hyn drwy unrhyw ddull nac at unrhyw bwrpas heb gael caniatâd ysgrifenedig y ffotograffydd. Cysylltwch â’r clwb am fanylion.


https://freehitcounters.org

In line with the latest strong recommendations from the UK Government and Health on the 16-Mar-20, we are cancelling all future person to person meetings with immediate effect. As this is a progressing situation we will keep all members posted as to when we hope to return to our schedule.

Copyright


All photographs on this website are the copyright of the credited photographer.

None of these images may be replicated by any means and for any purpose without written permission from the photographer. Please contact the club for details.