Hawarden Photographic Society

Cymdeithas Ffotograffig Penarlâg


Home / Hafan Meet At / Man Cyfarfod Programme / Rhaglen Club History / Hanes Y Clwb Gallery / Oriel Competitions / Cystadlaethau Newsletters / Newyddlenni Membership / Aelodaeth Contacts / Cysylltiadau

DPI - Open Comp 2017-18 - Beginners

DPI - Architecture Comp 2017-18 - Beginners

DPI - Landscape/Panoramic Comp 2017-18 - Beginners

DPI - Macro/Close-up Comp 2017-18 - Beginners

DPI - Night Scene Comp 2017-18 - Beginners

DPI - Shapes/Textures/Lines Comp - 2017-18 - Beginners