Hawarden Photographic Society

Cymdeithas Ffotograffig Penarlâg


Home Meet At Programme Club History Gallery Competitions What's On/News Membership ContactsWhere We Meet


The club meets at the Hawarden Institute on Thursday nights commencing at 7.30pm, between September and April. During the Summer (May to August) we meet on the last Thursday of the month.


See Programme for further details.

  

The Hawarden Institute is located at 31, Glynne Way, Hawarden, Deeside, Flintshire, CH5 3NS.


There is a large car park to the back of the Institute. Man Cyfarfod


Bydd y clwb yn cyfarfod yn Sefydliad Penarlâg ar nos Iau am 7.30pm, rhwng mis Medi a mis Ebrill. Yn ystod yr Haf (Mai i Awst) byddwn yn cyfarfod ar ddydd Iau olaf y mis.


Gweler y Rhaglen am fwy o fanylion.


Cyfeiriad Sefydliad Penarlâg yw 31Glynne Way,  

Penarlâg, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 3NS.


Mae maes parcio mawr yng nghefn y Sefydliad.


Gweler y map lleoliad isod.Hawarden Institute

Sefydliad Penarlâg

https://freehitcounters.org